Obchodní podmínky - Výkup katalyzátorů, Nové Město nad Metují

Heinz Jürgen Schramm
Výkup katalyzátorů
Nové Město nad Metují, tel: 603 457 966
email:
Přejít na obsah

Obchodní podmínky:

  • katalyzátory musí být oříznuté tak, aby bylo možno do nich nahlédnout z obou stran a zkontrolovat jejich obsah (výfukové potrubí musí být uříznuto co nejblíže u katalyzátoru)

  • prázdné katalyzátory nevykupujeme

  • pokud část monolitu (keramické či kovové vložky) chybí, stanoví se cena dle procentuálního množství monolitu v katalyzátoru

  • kovové katalyzátory musí být oříznuty z obou stran těsně u kovové vložky

  • vykupujeme i samostatnou keramickou vložku


Ceny:

cena katalyzátoru je stanovena dle výkupního katalogu katalyzátorů

  • výše ceny je ovlivněna momentálním stavem světové burzy drahých kovů (www.kitco.com)

Návrat na obsah